nev3
0 3 roky

Svatba v Chorvatsku – dokumenty, co, kde a jak?

Zde jsme vypsali nejdůležitější informace, které vás nejčastěji zajímají. Samozřejmě, máte-li i přesto další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Svatba v Chorvatsku – dokumenty pro občany ČR a SR

Vyžádané dokumenty jsou v podstatě hlavní podmínkou pro uzavření právoplatného manželství, popř. i registrovaného partnerství.

Nevěsta i ženich potřebují pro svatbu v Chorvatsku tyto dokumenty:

  • platný OP (platnost OP musí být platná ještě min. dalších 6 měsíců po termínu svatby)
  • Originál RL (Je nezbytné vyžádat si na vaší matrice NOVÝ originál RL za účelem sňatku v zahraničí. Tento RL může být vystaven NEJDŘÍVE 90 dnů před termínem svatby, opatřen čitelným razítkem dané matriky)
  • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku k zahraničí (Je nezbytné vyžádat si jej na vaší matrice – za účelem sňatku v Chorvatsku. Tento dokument rovněž musí být vystaven NEJDŘÍVE 90 dnů před termínem svatby, opatřen čitelným razítkem dané matriky a s přílohou Glosáře v chorvatštině.)

Zmíněné dokumenty není zapotřebí ověřit notářským razítkem. Je však nutné zaslat nám jejich naskenované kopie, abychom je předali dané matrice v Chorvatsku. Tyto jmenované dokumenty (jejich originály) pak nesmíte zapomenout vzít s sebou na předsvatební schůzku v Chorvatsku.

Jaké dokumenty potřebuji, když nejsem občanem ČR a SR?

Tento dotaz nejlépe vyřešíme, pokud nás kontaktujete.

kpng

Děkujeme za sdílení